Beslut vid överträdelser – 2018

 Beslut 5
 Beslutet avser:

  • Resultaträkningens utformning
  • Värdering till verkligt värde
  Beslut 5 2018 Offentligt
 Beslut 4
 Beslutet avser:

  • Upplysning om större kunder
  • Värdering till verkligt värde
  • Alternativa nyckeltal
  Beslut 4 2018 Offentligt
 Beslut 3
 Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 2
 Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 1
Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats