Beslut vid överträdelser – 2016

 Beslut 7
 Beslutet avser:

 • Rörelseförvärv och nedskrivning av anläggningstillgångar
 • Rättelse av fel i tidigare perioder
 • Transaktioner med närstående
  Beslut 7 2016 Offentligt
 Beslut 6
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 5
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 4
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 3
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 2
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 1
 Beslutet avser:

 • Upplysning av väsentlig information i not
 • Offentliggörande av fullständig årsredovisning
 • Upplysningar kring finansiella instrument
  Beslut 1 2016 Offentligt