Beslut vid överträdelser – 2015

Beslut 9
Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
Beslut 8
Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
Beslut 7
Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 6
 Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 5
 Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 4
 Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 3
 Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 2
 Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 1
 Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats