Hovedinformasjon
 Organisasjonsnummer:  556556-2138
 LEI  549300RUEBDP37NOGI48
 Instituttnummer (Swedish FSA):  035718
 BIC8 (8 tegn):  NGMNSES1
 BIC1 (11 tegn):  NGMNSES1XXX
 MIC NGM Equity:  XNGM
 MIC NDX*:  XNGM
 MIC Nordic MTF Stockholm:  NMTF

* Gjelder alle undermarkeder i denne kategorien.