NGM lists exchange traded product on Litecoin and XRP

april 4, 2019

At the end of this week XBT Provider will list exchange traded products with Litecoin and XRP as underlying assets at NGM. Litecoin will start trading as of April 4 and XRP as of April 5, 2019. Read more here:

SVS Securities Plc has been approved as a member at NGM

april 2, 2019

The Nordic Growth Market stock exchange is pleased to announce that SVS Securities Plc has been approved as a member at NGM. SVS is expected to participate in trading commencing April, 2019. Läs mer här:

Coeli Fastighet II AB har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic AIF

mars 28, 2019

Coeli Fastighet II AB:s affärsidé är att erbjuda sina kunder en möjlighet att investera i fastighetsmarknaden där det finns möjlighet till värdeskapande och utveckling. Bolaget ska placera sina tillgångar i fastigheter i Sverige med inriktning på där det finns möjlighet att ändra detaljplanen och ta fram byggrätter för bostadsändamål, eller andra kommersiella fastigheter med bra …

Information om förändring av kortnamn för bolag på Nordic MTF

mars 12, 2019

#19-25 Information om förändring av kortnamn för bolag på Nordic MTF Aktier och andra aktierelaterade instrument som är noterade på Nordic MTF har ett kortnamn med ett MTF-suffix. Detta har sin bakgrund i att NGM-börsen 2007, i samband med införandet av MiFID, ville särskilja börsbolagen från den nya MTF-marknaden. I syfte att harmonisera kortnamnen på våra …

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

februari 22, 2019

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 8 mars 2019. FundedByMe Crowdfunding Sweden AB:s (publ) A-aktier kommer att handlas under kortnamnet FBM MTF A och B-aktierna kommer att handlas under kortnamnet FBM MTF B. Läs mer här:

Årsrapport Marknadsövervakning 2018

januari 9, 2019

Marknadsövervakningen vid NGM-börsen offentliggör härmed sin rapport rörande övervakningen under år 2018. I rapporten redogörs för Marknadsövervakningens aktiviteter i förhållande till de noterade bolagen, övriga emittenter av noterade finansiella instrument samt till aktörerna som deltar i handeln vid NGM-börsen. Läs mer här:

Adverty AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

november 26, 2018

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Adverty AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 29 november 2018. Adverty AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet ADVT MTF. Läs mer här: