Allt du behöver veta inför skiftet av handelssystem för AktieTorget

 

Från och med den 17 november 2017 kommer Aktietorgets instrument att handlas i NGM:s handelssystem, Elasticia. Skiftet till Elasticia kommer inte att innebära några skillnader för Aktietorgets bolag och investerare, dock kommer vissa förändringar att ske för dig som medlem, systemleverantör och marknadsdataleverantör. Läs nedan om hur övergången påverkar den tekniska uppkopplingen samt medlemskap. 

På denna sida hittar du information rörande:

  • Legala aspekter
  • Teknisk förberedelse inför övergången (inkl marknadsdata)

 

Legalt

Medlem på NGM och Aktietorget
Ingen aktiv åtgärd krävs. Medlemmen har redan prövats av såväl NGM som Aktietorget och kommer automatiskt att omfattas av NGM:s och Aktietorgets nya medlemsregler som kommer att lanseras under hösten 2017.

Medlem på NGM men inte på Aktietorget
Parten kommer att genomgå en summarisk medlemsprövning av Aktietorget. Information till berörda parter kommer att skickas ut i god tid före Aktietorgets byte av handelssystem.

Medlem på Aktietorget men inte på NGM
Parten behöver ansöka om medlemskap hos NGM för att kunna fortsätta handla på Aktietorget. Mer information om ansökan om medlemskap hos NGM finner du HÄR.

 

Teknisk förberedelse inför övergången

 

Allmänt

Aktörer behöver försäkra sig om att relevanta system är konfigurerade för att använda Elasticia för orderläggning, marknadsdata och back-office-hantering.

NGM kommer löpande att kommunicera med aktörer via kanalen för system-relaterad information, NGM Forum – Elasticia Participant (även kallad ngm-dev). Kontakta NGM’s support för information om hur du säkerställer uppdateringar via forumet.

 

Medlem på NGM och Aktietorget

Som befintlig medlem på både Aktietorget och NGM kommer du från och med september att ha möjlighet att verifiera dina system mot relevanta testsystem hos NGM. NGM och Aktietorgets instrument kommer i relevanta testsystem att göras tillgängliga på motsvarande sätt som i produktion.

Medlem på NGM men inte på Aktietorget

Som medlem på NGM men inte på Aktietorget kommer du att beredas möjlighet att ansluta mot NGMs testsystem med produktionsinstrument, där Aktietorgets instrument under september kommer att göras tillgängliga för verifiering.

 

Medlem på Aktietorget men inte på NGM

Som medlem på Aktietorget men inte på NGM, uppmanas du att så snart som möjligt säkerställa att era leverantörer av relevanta system är integrerad eller kommer att integreras mot NGMs handelssystem Elasticia.

Information för företag med system och tjänster som redan är integrerade mot Elasticia hittar du HÄR

Information om uppkopplingsmöjligheter och nätverksleverantörer HÄR

 

System- och tjänsteleverantörer

System och tjänsteleverantörer som ännu inte är integrerade mot NGMs handelssystem Elasticia, ombeds kontakta NGM support för vidare information.

 

Marknadsdataleverantörer

Aktietorgets marknadsdata (inklusive referensdata) kommer att distribueras via NGMs handelssystem Elasticia på motsvarande sätt som NGMs egen marknadsdata. NGM kommer att sätta upp en ny så kallad market data gateway specifikt för Aktietorgets marknadsdata. Licensmässigt kommer Aktietorgets marknadsdata att ingå i den licens som omfattar NGMs marknadsdata, varför befintliga avtal med NGM beträffande marknadsdata kommer att fortsätta gälla. 

Existerande marknadsdataleverantörer för NGM återfinns i kolumnen ”Market data vendor” i tabellen HÄR.

 

Kontaktuppgifter

NGM Support
+46 8 566 390 60
support@ngm.se

Marknadsdata
marketdata@ngm.se
+46 8 566 390 62