Winner of the Best
Exchange Award 2016
  • Nordens bästa börs

  • Utbildningspris NGM

    Education

  • Alla bolag

    Här får alla bolag

Vinnare och Förlorare

Aktuella Emissioner Bolag

Namn Lista Kategori Dokument Sista teckningsdag
Sotkamo Silver NGM Equity Företrädesemission 2016-06-29

Se alla emissioner

Aktuella Emissioner NDX

Namn Underliggande marknad Arrangör Kategori Löptid Dokument Sista teckningsdag

Se alla emissioner